Good Enough Paleo

Vilken kost mår du bra av?

På grund av att det finns så många trender och idéer kring kost, kan det vara lätt att bli 'kostutmattad' och ge upp försöken att ändra sin kost. Det finns några punkter att återvända till och påminna sig om.

Vi är OLIKA! En självklarhet: Vi människor är inte kloner av varandra utan är olika rent genetiskt. Men även forskare och läkare låter ibland som om de glömmer detta grundläggande faktum. En del föds utan förmågan att bryta ned mjölksocker i vuxen ålder, och kan då inte dricka mjölk utan att få stora besvär med matsmältningen. De sätt vi skiljer oss åt när det gäller kopplingen hälsa-kost är inte klarlagda ännu. Vården begriper sig på vissa tillstånd som tydlig glutenintolerans och laktosintolerans. Därför kan du inte förvänta dig att din doktor på vårdcentralen ens ska känna till de nyare rönen kring människans utveckling och kost. 

Det som passar en, passar inte nödvändigtvis en annan. Eftersom vi föds med olika förutsättningar att klara modern kost så kan ingen säga med säkerhet vem som 'tål' den moderna kosten. En del lever hela livet med mycket pizza, pasta och smågodis och dör i hög ålder utan krämpor. Dessa personer lär inte besöka denna sida, och behöver det inte heller! Men de har inte heller rätten att tala om för andra att detta sätt att leva fungerar för alla.

Du är bäst själv på att utvärdera vad du mår bra av, ingen annan. Eftersom forskningen inte har alla svar, är det bäst testa att göra förändringar i kost och livsstil och utvärdera effekten själv. Här finns ett par förslag om hur du kan gå till väga med stöd av forskning:

Gör förändringar som är realistiska, och som kan fungera på lång sikt. Visst kan en mer drastisk förändring under kortare tid leda till en stor viktnedgång. Det kan fungera utmärkt, om du har en plan för hur du ska göra efter denna intensivperiod. Anledningen till att folk återgår till sina gamla vanor är just att det är oerhört svårt att ändra vanor. Och detta är helt normalt! Råd från American Psychological Association finns här:  http://www.apa.org/helpcenter/lifestyle-changes.aspx

Använd biofeedback! Om du gillar att mäta och följa dina förändringar och använda detta som motivation längs vägen så är detta ett mycket bra sätt att vidmakthålla uppnådda livsstilsförändringar.