Good Enough Paleo


Att äta det som våra kroppar mår bäst av är inte lätt i dagens moderna värld. Under lång tid anpassades vår biologi till en varierad jägarsamlarkost. Vi har sedan i relativt modern tid utveckat en industrialiserad matproduktion. Detta har mättat många munnar! Men är det så att en del av oss betalar ett för högt pris för detta, i form av sjukdom?


Paleo

Paleokost, eller jägarsamlarkost, brukar beskrivas som en kost som försöker efterlikna den kost människan och dess utvecklingmässiga föregångare ätit under de miljoner år som vår biologi formades. Ordet kommer från namnet på den tidsepok  som föregick jordbrukssamhället, Paleolitikum.

Under lång tid åt människan den föda som kunde jagas och samlas. Så mycket är i stort sett alla forskare överens om! Mer om vad forskningen säger om detta kommer så småningom på sajten.

  

Good Enough

Ledordet för min syn på kost är Good Enough, alltså 'tillräckligt bra'.

Många föreslår drastiska förändringar i kosthållningen för att förbättra hälsan. Ofta fungerar detta ett tag. Men studier visar att de flesta som genomgår exemplevis en viktnedgång är tillbaka på sin ursprungsvikt ett par år efter kostomläggningsförsöket, nästan oavsett vilken kost det gäller. 

Min egen erfarenhet är densamma. Lösningen för mig har blivit att försöka hitta en kost som förbättrar hälsan tillräckligt bra, så att man kan leva med en förbättrad livskvalitet med livsstilsförändringar som är realistiska.

Inte bara kost

För att lyckas med föresatsen att må bättre på lite längre sikt, krävs att man tar till sig 'Paleosynen' på tillvaron inom fler områden än kost. Skillnaden i levnadssätt mellan jägarsamlartillvaron och dagens moderna liv är ju mycket stor. Anpassningen till ett stillasittande liv i små lägenheter har också lett till hälsoproblem. Stressen och vantrivseln i många moderna samhällen leder till psykisk och fysisk ohälsa. 

Hur kan man leva lite mer som en jägarsamlare, fast vara låst i en stadstillvaro? Och vad säger forskningen om vilka åtgärder som är enklast och ger störst nytta för hälsan?